Riz,

9 Sashimis saumon ou assortis,

6 California

S7

14.50